گاز طبیعی

گاز طبیعی فشرده (CNG): سوخت آینده برای محیط زیست پاک

/cng-is-a-clean-fuel-for-the-environment

کشف چرایی تبدیل گاز طبیعی فشرده به انتخابی برتر برای حفظ محیط زیست: مزایا، چالش‌ها و آینده‌ای پایدار با CNG