چه سرعتی مجاز هست برانیم

ترفند کاهش سوخت خودرو اصولی

/reduce-car-fuel

وقتی ماشین را روشن می کنید لازم نیست بیش از 30 ثانیه درجا کار کند. ماشین های‌ اخیر طوری طراحی شده اند کـه حتی در هوای سرد میتوانند بلافاصله راه بیفتند.