ایسیو به معنای "واحد کنترل الکترونیکی" است و در واقع یک کامپیوتر کوچک می باشد که عملکرد موتور و سیستم‌های الکترونیکی دیگر در یک خودرو را کنترل می‌کند. در ادامه، به برخی از انواع ایسیو رایج در خودروها اشاره خواهیم کرد:

 • ECU موتور (Engine Control Unit): این ECU مسئول کنترل و مدیریت عملکرد موتور خودرو است. آنالیز سیگنال‌های حسگرهای موتور و تنظیم پارامترهایی مانند سوخت و هوا در مخلوط سوختی و زمان ترمز کاری از وظایف اصلی آن می باشد.
 • ECU ترمز (Brake Control Unit): این نوع ECU به کنترل سیستم ترمز خودرو می‌پردازد. آنالیز ورودی‌های حسگری مانند فشار هیدرولیکی ترمز و تنظیم توان ترمز و توزیع نیروی ترمز بین چرخ‌ها از وظایف آن است.
 • ECU تراکشن (Traction Control Unit): این ECU به کنترل و مدیریت سیستم تراکشن خودرو می‌پردازد. از طریق تحلیل حسگرهای تراکشن، تنظیم توان موتور و کنترل ترمز‌ها، این ECU کمک می‌کند تا استحکام و کنترل خودرو در شرایط رانندگی مختلف حفظ شود.
 • ایسیو تعلیق (Suspension Control Unit): این ECU مسئول کنترل و مدیریت سیستم تعلیق خودرو است. از طریق تحلیل حسگرهای تعلیق و تنظیم پارامترهایی مانند زمان فشرده سازی و دمپر از وظایف آن می باشد.
 • ایسیو TPS یا ایسیو گاز
 • ECU تنظیم دستی (Body Control Module): این ECU به کنترل و مدیریت سیستم‌های بدنه خودرو می‌پردازد. از جمله کنترل سیستم‌های روشنایی، سیستم‌های روانشناسی، سیستم‌های قفل‌ها و سیستم‌های امنیتی خودرو از وظایف این ECU است.
 • ECU تهویه (HVAC Control Unit): این ECU مسئول کنترل و مدیریت سیستم تهویه خودرو می باشد. از طریق تحلیل حسگرها و تنظیم پارامترهایی مانند درجه حرارت، سرعت باد و توزیع هوا، این ECU کنترل مناسب برای سیستم تهویه فراهم می‌کند.
 • ECU جعبه‌دنده (Transmission Control Unit): این ECU به کنترل و مدیریت سیستم جعبه‌دنده خودرو می‌پردازد. آنالیز سیگنال‌های حسگرهای جریان روغن جعبه‌دنده و تنظیم تغییرات دنده و توزیع نیروی موتور از وظایف آن است.
 • مهمترین نقطه درباره ECU ها این می باشد که هر ECU به صورت جداگانه کار می کند و به طور همزمان با سایر ECU ها در خودرو ارتباط برقرار می نماید تا عملکرد کامل و هماهنگی بین سیستم های مختلف خودرو را تضمین کند.

معرفی انواع ایسیو خودرو های ایرانی

در حوزه خودروسازی ایران، مفهوم "ایسیو" به سیستم‌های الکترونیکی خودروها اشاره دارد. این سیستم‌ها شامل انواع حسگرها، کنترل‌کننده‌ها، واحدهای کنترلی و نرم‌افزارهای مرتبط است که وظیفه کنترل و مدیریت اجزای مختلف خودرو را بر عهده می دارند.

 • ایسیو موتور (Engine Control Unit - ECU): این سیستم در کنترل عملکرد موتور خودرو نقش دارد. ایسیو موتور با استفاده از حسگرهای مختلف مانند حسگر دما، حسگر سرعت، حسگر فشار هوا و...، اطلاعات لازم را جمع‌آوری و با استفاده از الگوریتم‌های خاص، موتور را بهینه می‌کند.
 • ایسیو ترمز (Brake Control Module - BCM): این سیستم وظیفه کنترل و مدیریت سیستم ترمز خودرو را بر عهده دارد. آنتی‌بلاکه (ABS)، توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) و سیستم کنترل پایداری خودرو (ESP) از جمله اجزای مدیریت شده توسط ایسیو ترمز هستند.
 • ایسیو ترمز الکتریکی (Electric Parking Brake - EPB): در خودروهایی که از سیستم ترمز الکتریکی استفاده می‌کنند، ایسیو EPB وظیفه کنترل و عملکرد ترمز الکتریکی را بر عهده دارد. این سیستم برای بلوکه کردن و رها کردن ترمز در خودرو استفاده می‌شود.

راهنمای انواع ECU نصب شده روی خودروهای ایرانی

در خودروهای ایرانی، انواع مختلفی از ECU (Engine Control Unit) نصب می‌شوند، که هر کدام وظایف خاص خود را بر عهده دارند.

 • ECU موتور (Engine Control Unit): این ECU کنترل عملکرد موتور خودرو را بر عهده می‌دارد. آنالیز داده‌های حسگرهای مختلفی مانند حسگر دما، حسگر سرعت، حسگر فشار هوا و... را انجام می‌دهد و بر اساس آن‌ها پارامترهایی مانند تزریق سوخت، زمان اشتعال و سیستم تهویه را کنترل می‌کند.
 • ECU ترمز (Brake Control Module - BCM): این ECU وظیفه کنترل و مدیریت سیستم ترمز خودرو را بر عهده دارد. آنتی‌بلاکه (ABS)، توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) و سیستم کنترل پایداری خودرو (ESP) از جمله اجزای مدیریت شده توسط ECU ترمز هستند.

شناخت انواع ایسیو

 • ECU جعبه‌دنده (Transmission Control Unit - TCU): این ECU در خودروهای دارای جعبه‌دنده اتوماتیک نصب می‌شود. وظیفه آن کنترل و مدیریت عملکرد جعبه‌دنده، انتقال گشتاور و تغییر سرعت را بر عهده دارد.
 • ECU کیسه هوا (Airbag Control Unit - ACU): این ECU مسئول کنترل سیستم کیسه هوا در صورت وقوع تصادف است. آنالیز سرعت و شدت برخورد و ارسال دستورات لازم به کیسه هواها برای فعال شدن در صورت نیاز، وظیفه این ECU است.

نحوه تشخیص ایسیو از روی کارت کلید

به طور کلی، تشخیص نوع ECU مورد استفاده در یک خودرو ایرانی به وسیله کارت کلید امکان‌پذیر نیست. اطلاعات دقیق درباره نوع ECU و نحوه تشخیص آن براساس کارت کلید توسط سازندگان خودروها در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.

تشخیص نوع ECU معمولاً به تعمیرکاران حرفه‌ای و متخصص در زمینه خودروسازی و الکترونیک خودرو وابسته است. آنها با استفاده از تجهیزات تشخیصی خاص مانند اسکنرهای خودرو، کابل‌ها و نرم‌افزارهای مخصوص می‌توانند اطلاعات لازم را از خودرو دریافت کنند و نوع ECU را تشخیص دهند.