نقدینگی نرخ تورم

چرا مردم به سمت استفاده از سوخت CNG نرفتند؟

/post-6

بعد از سهمیه بندی بنزین سوال های زیادی در خصوص گاز سوز کردن خودرو به وجود آمد. یکی از این سوال ها مبنی بر این بود که چرا در یک دوره‌ای مردم به گاز CNG تمایلی نداشتند و نسبت به آن بی‌اعتنا بودند؟