معایب بهسوزگاز

بهسوزگاز چیست؟ مزایا و معایب آن

/behsoozgas

این سیستم که به تأیید مرکز تحقیقات محصولات جدید ایران خودرو، برای اولین بار در ایران و جهان ساخته شده است